Pääosassa ihminen.

cloud_top.jpg

Rakennukset ja niiden ympäristö ovat erottamaton osa elämäämme. Me asumme, työskentelemme ja vietämme vapaa-aikaamme rakennetussa ympäristössä. Sitten on meitä, jotka tekevät myös työkseen rakennuksia – tutkivat, suunnittelevat, johtavat, valvovat ja tarkastavat. Me Vahasella teemme sen hyvin.

Tärkein voimavaramme ovat alan parhaat osaajat, vankka asiantuntijuus ja ennakkoluuloton ratkaisujen etsiminen. Työssä onnistuminen merkitsee meille ilahtunutta asiakasta ja myös tekijän iloa aikaansaannoksistaan.

Olemme päättäneet tehdä ympäristöstämme vielä elinkelpoisemman. Eilisen hyvä ei enää riitä. Yhdessä meillä on viisaus, tahto ja taito pistää hyvä kiertämään. Jalostaa sitä, jotta siitä riittäisi vielä huomennakin. Sitä haluamme tehdä.

Terveisin,
Vahaslaiset

cloud_bottom.jpg

Mikko Lahikainen Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy:n operatiiviseksi johtajaksi

8.4.2014

Mikko_Lahikainen_pieni.jpg
Jaakko Hassin jättäessä tehtävänsä Vahanen-yhtiöissä, arkkitehti Mikko Lahikainen on nimitetty 1.4.2014 alkaen arkkitehtitoimisto Innovarch Oy:n varatoimitusjohtajaksi vastaten jatkossa yrityksen operatiivisesta toiminnasta. Samalla Lahikainen ottaa vastaan myös Vahanen-yhtiöiden arkkitehtuuriliiketoiminnan liiketoimintajohtajan tehtävät.

Vahasen nuoret rakennesuunnittelijat konkareiden matkassa 24.3.2014

Vahasen rakennesuunnittelussa on käynnissä sukupolvenvaihdos. Vuosia alalla työskennelleet, rautaiset ammattilaiset ovat siirtymässä ansaituille eläkepäiville ja yhä enemmän vastuuta ottavat nuoremmat rakennesuunnittelijat. Jotta voimme Vahasella varmistaa kattavan ammattitaidon säilymisen ja sen yhdistymisen uusiin toimitapoihin, olemme luoneet rakennesuunnitteluyksikköön Senior Adviser – toimintamallin, jossa hankkeissa on aina mukana nuorien suunnittelijoiden lisäksi alalla pitkään työskennelleitä ammattilaisia.

Innovarch mukana Leppävaaran keskustan suunnitteluvarauksen hakumenettelyssä 24.3.2014

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 23.9.2013 Leppävaaran Sellon pohjoispuolisen alueen, Leppävaaran keskustan, suunnitteluvarauksen hakumenettelystä. Hakumenettelyssä Espoon kaupunki haki suuntaviivoja alueen kehittymiselle seuraavien vuosikymmenien kuluessa. Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy Vahanen yhtiöistä osallistui suunnitteluun omalla ehdotuksellaan.

Risto Vahanen mukana ympäristöministeriön lähiöiden korjausvajetta käsittelevässä Remonttiryhmässä 21.3.2014

Ympäristöministeriö asetti elokuussa 2013 Remonttiryhmäksi nimetyn työryhmän, jonka tehtävänä oli esittää lähiöiden korjausvajetta vähentäviä toimenpiteitä. Lisäksi ryhmä esitti rahoitus- ja tukimalleja huomioimalla lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmallisuuden. Mukana Remonttiryhmässä oli Vahanen konsernista Risto Vahanen. Ehdotus luovutettiin asunto- ja viestintäministeri Pia Viitaselle 18.3.2014.
Asiakkaamme kertovat